De Djembé in het ziekenhuis

Ons nieuw project is in januari 2006 begonnen.

Comi-Clown is de opleiding van het personeel van de kindergeneeskunde in djembe begonnen. Nadien zal Comi-Clown djembés ter beschikking stellen van de ziekenhuizen. De opgeleide personeelsleden zullen elke maand minimum twee djembé ateliers organiseren. Meerdere ziekenhuizen doen mee aan dit project : Het ziekenhuis “Bois de l’Abbaye de Seraing, l’Espérance-kliniek, de CHR van Namen, de CHU Tivoli van La Louvière, het ziekenhuis Sint-Pieters in Brussel, het frans ziekenhuis César de Paepe ULB, het ziekenhuis Sint-Elisabeth in Namen, het ziekenhuis Sint-Anne, Sint-Rémy.

Waarom een “djembé” atelier?

Er is gebleken dat bepaalde gehospitaliseerde jongeren die zich slecht in hun vel voelen een reëel probleem was.

Na bedenking, werd er een onderzoeking gedaan om een project op te richten die als doel heeft aan deze jongeren de gelegenheid te geven zich af te leiden door hen de kans te geven om zich uit te drukken. Het idee om Djembé-lessen in de ziekenhuizen te organiseren werd dan besproken. In begin, leek het idee wat aardig. Inderdaad, hoe kan men in een ziekenhuis zo’n lawaai voorzien, waar stilte aangeraden is voor het comfort van patiënten ?

Dit laat toe de jongeren over een moment tussen “grote” van de dienst kindergeneeskunde te genieten,  een zekere hoeveelheid stress trachten kwijt te spelen en natuurlijk het ziekenhuis context voor een klein ogenblik proberen te vergeten. De vereniging organiseert opleidingen voor de personeelsleden van het ziekenhuis in Djembe, zodanig deze leden later de djembé atelier met de jongeren meedoen.

Comi-Clown biedt en onderhoudt nadien de djembés voor de dienst kindergeneeskunde.